Tilføj til favoriter  E-mail side   


Middelfart Kommune
”JD styrker fagperspektivet i Familiehuset -  både individuelt og fælles.”
”checklisterne giver en konkret viden om familien. Vi bruger tjeklisterne i opstarten og afslutning af forløbet og checklisterne, danner sammen med den socialfaglige og pædagogfaglige vurdering en indsigt i hvilke metoder, vi skal anvende. Det styrker vores faglighed og effektivitet”.

Teamleder Familiehus, Vibeke Qvist Kring
____________________________________________________


Hvad er det, vi siger, vi gør?
Gør vi det, vi siger?
– og gør vores indsats en forskel?

Journal Digital skaber tydeligt og effektivt behandlingsarbejde.

Journal Digital - det optimale IT-redskab til dokumentation, behandlingsstøtte, resultatmåling og til evaluering
I Sverige har førende eksperter inden for evidensbaseret behandling søgt at finde nye, mere brugervenlige metoder til at afdække behandlingsresultater. Med professor Kjell Hansson, Lund Universitet, i spidsen er det lykkedes at udvikle det webbaserede effektmålingsværktøj Journal Digital, som systematisk og enkelt giver behandlere konkret indsigt i effekten af deres indsats. I JD systemet anvendes bl.a. de anerkendt empirisk baseret vurderingsskemaer som ASEBA (CBCL mm), PEARSON (SCL-90). Scott D. Millers Feedback Informed Treatment (FIT) kan også nu dokumenteres og evalueres i JD systemet.


Journal Digitals kunder er skandinaviske kommuner, institutioner og opholdssteder. Vi har over 100 kommuner og 2500 bruger af vores system. Endvidere har vi partnerskab med Socialstyrelsen og Universiteter i Skandinavien.


Oplev vores IT-system i praksis ... 
 T: 2072 5522


Nyhed!
Scott D. Miller
Feedback Informed Treatment 
FIT kan dokumenteres og evalueres i JD
________________________________________

Lolland Kommune oplever.... "Dokumentationsredskabet Journal Digital viser, hvordan socialpædagogernes indsats
over for udsatte børn og unge virker, og erstatter mavefornemmelser med faglighed."
"Medarbejderne kan via tallene i journalen hele tiden se, hvad, der er lykkedes, og hvor der er brug for mere støtte. Det har højnet deres faglighed, og de bliver mere præcise i deres indsats, fortæller Helen Michelsen.
– Det giver faglig stolthed og glæde, når vi kan sidde med fornemmelsen: ‘Yes, vi gør det godt’."  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.