Tilføj til favoriter  E-mail side   It-systemet Journal Digital er et dokumentations-, dialog-, undersøgelses-, vurderings og effektmålingsredskab til brug for den professionel indsats og hjælp til børn/unge og familier.

JD skaber systematik og effektivt indsatsarbejde.Journal Digital indeholder:

Indsatsplan & Journal: Struktureret med fokus på mål

Indsatsplan (ICS-mål) - med målnotater/refleksioner

Dagsnotater, pr. sag/klient og pr. enhed

Stor hjælp til skrivning af status – rapportgenerator

Dokument opbevaring

Aktindsigt

Systemlogning

 

Spørgeskemaer/test

Effektmåling og få vigtig viden om børn og forældre

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire, Goodmann)

CBCL, YSR, TRF (ASEBA) & SCL-90 (Pearson) & Familieklima mfl.

FIT (ORS, SRS) Feedback Informed Treatment, Scott D. Miller

Oprettelse af eget spørgeskema – f.eks. opstart og afslutning

 

Ledelsesinformation

Resultatmåling, Nøgletal, grafer og dashboard

* Medarbejder, enhed/afdeling, hele organisationen

* Indsats, sager, antal indsatsdage, alder, køn osv.

* Sags-/indsatsoversigt pr. medarbejder

 

De kommuner og private virksomheder der anvender Journal Digital vil måle effekten af deres indsatser/foranstaltninger.


De forsknings baseret spørgeskemaer giver vigtig information om barnet eller forældrene og anvendes til at skabe dokumenteret og konkrete hypoteser, mål og indsats samt er med til at evaluere og måle effekten af indsatsen.


Journal Digitals kunder er skandinaviske kommuner, private virksomheder, institutioner og opholdssteder. Vi har over 100 kommuner og 2500 brugere af vores system.

Journal Digital er udviklet i Sverige. I Sverige har førende eksperter inden for evidensbaseret behandling søgt at finde nye, mere brugervenlige metoder til at afdække behandlingsresultater. Med professor Kjell Hansson, Lund Universitet, i spidsen er det lykkedes at udvikle det webbaserede effektmålingsværktøj Journal Digital, som systematisk og enkelt giver konkret indsigt i effekten af deres indsats.


I JD systemet anvendes bl.a. de anerkendt forskningsbaseret vurderingsskemaer som SDQ (Robert Goodman), CBCL mm (ASEBA), SCL-90 (Pearson). Scott D. Millers Feedback Informed Treatment (FIT) kan også nu dokumenteres og evalueres i JD systemet.

Oplev vores IT-system i praksis ... 

T: 2072 5522


FIT (ORS/SRS) hos JD________________________________________
  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.