Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   

Vi har store visioner for nære relationerJournal Digital vil være en stor del af udviklingen af ​​psykosociale forandringsarbejder, der udføres i statslige, regionale, kommunale eller private områder.

Vi vil skabe de bedste standarder for undersøgelse og evaluering af den professionelle relation og indsats for at vise, hvad der hjælper, men også hvad der ikke virker.

Vi vil være med til at værne om personens/borgerens delagtighed og deltagelse i deres indsats og relationen.

Vi vil at skabe tydelige forudsætninger for hver enkelt medarbejder kan gøre en forskel for den enkelte person/borger.

Vi gør dette ved:

·      At udvikle støtteredskabet til dialog, undersøgelse, dokumentation og evaluering af relationen og indsatsen på individ- og virksomheds niveau.

·      At gøre det meget hurtigere og lettere at dokumentere, indsamle data, analysere og rapportere.

·      At være den førende it-udbyder af støtte og hjælp til indsats/behandlingsarbejdet med et stærkt fundament i praksis, og som ligger på forkant med den nyeste forskning og som følger lovgivers intentioner.

 


Fordi vi tager udgangspunkt i spørgeskemaer, som barnet og familien selv besvarer, føler de sig respekterede og delagtiggjort i behandlings- processen lige fra begyndelsen. Mange bliver mærkbart lettede, når de besvarer spørgsmålene. Spørgeskemaerne bliver en måde at skrive og kombinere problemer, som de tidligere har haft svært ved at beskrive i mere åbne spørgsmål.

– Liv Nilsson, behandlingschef i Familjeforum, Lund, Sverige
At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune


  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.