Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   

Om os


Vi vil sikre kvalitet og effekt af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres forældre.

 

For at nå dette mål støtter vi vores samarbejdspartnere i kommuner og på indsatssteder i at indsamle dokumentation, så alle indsatsforløbets faser evalueres. Herved får

FAMILIERNE bedst mulig hjælp gennem hele indsatsforløbet fra visitation til opfølgning.

BEHANDLERNE konkret indsigt i, hvordan deres arbejde gør en forskel for de familier, som de gerne vil hjælpe og skabe forandring for

INDSATSSTEDERNE viden om, hvad de lykkedes bedst med og hvor de fremadrettet kan sætte ind.

LEDELSE & POLITIKERE overblik over, hvilke indsatstilbud kommunens borgere har mest gavn af og dermed et fundament at træffe kvalificerede beslutninger på.

 


Fordi vi tager udgangspunkt i spørgeskemaer, som barnet og familien selv besvarer, føler de sig respekterede og delagtiggjort i behandlings- processen lige fra begyndelsen. Mange bliver mærkbart lettede, når de besvarer spørgsmålene. Spørgeskemaerne bliver en måde at skrive og kombinere problemer, som de tidligere har haft svært ved at beskrive i mere åbne spørgsmål.

– Liv Nilsson, behandlingschef i Familjeforum, Lund, Sverige
At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune


  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.