Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   

Information til behandlere/individniveau

 
Information til ledere/gruppeniveau

Information til borgere/brugerniveauHVAD består Journal Digital af?

Journal Digital er en støtte i indsatsarbejdet uanset hvilken metode der anvendes (f.eks. systemisk, narrativ, kognitivt).

1)         Dokumentation og journalisering

·      Dagsnotater, pr. sag/klient og pr. enhed mm.

·      Eksterne dokumenter

·      Påmindelser

·      Hjælp til skrivning af status/indsatsrapport - rapportgenerator


2)         ICS Indsatsplan

·      Målnotater, refleksioner

·      Opfølgning

·      Indsatsrapport


3)         Spørgeskemaer

·      ASEBA (CBCL, YRS, TRF) SCL-90, Familieklima, SDQ m.m.

·      FIT, Feedback Informed treatment,ORS/SRS, Scott D. Miller

·      Baggrundsvariable, spørgeskema, risiko-/beskyttelsesfaktorer

·      Oprettelse af eget spørgeskema – f.eks. opstart og afslutning

·      Ungdok – spørgeskema til misbrugsbehandling + nøgletal

·      Adfærdsvurderinger. Anvendes i plejefamilier og TFCO (MTFC)


4)         Nøgletal, dashboard oversigt, grafer

·      Pr. sag/klient

·      Pr. medarbejder

·      Pr. behandlingsenhed

·      Pr. organisation/virksomhed
Oplev JOURNAL DIGITAL i praksis ...
Se systemets mange muligheder, og få en fornemmelse af brugervenligheden. Vi kan tilbyde en visning, hvor du får adgang, mens vi guider dig pr. telefon.
Vi kommer også meget gerne ud og demonstrerer systemets faciliteter for dig og dine kolleger. Kontakt Henrik Milting på tlf. 20 72 55 22 eller mail: .
 

De nye metoder gør, at både behandlere og klientens familie får samme billede af situationen. Mange familier beskriver ligefrem at de oplever, at vores tilbagemelding på undersøgelses- resultaterne er rene aha-oplevelser. Begrebet familieklima er blevet helt centralt og det giver os mulighed for at tale om de store linjer og mål med behandlingen, frem for, som vi ofte gjorde tidligere, at blive fanget i diskussioner om detaljer omkring hver enkelt involverede.

At vi kan måle og bekræfte, at vores indsats gør en forskel for vores klienter, får også os til at vokse i vores rolle som behandlere. At vi arbejder evidensbaseret, gavner alle som vi samarbejder med. Det føles godt.

– Git Johansson, familieterapeut i
Lerum Kommune, Sverige
_________________________________________


At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.