Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   
Information til ledere/gruppeniveau
Herunder en kort gennemgang af de enkelte elementer, som Journal Digital tilbyder på
gruppeniveau:

Administrationssystemet
Indsatsenheden er registret med de antal brugere af personale, som er tilknyttet systemet. Systemet indeholder har to brugerflader – en til administratorer, som har adgang til alt og en til behandlere, som har adgang til sine egne sager. Det er indsatsenheden selv, som afgør, hvilke personer de ønsker skal have administratorstatus og hvilke som skal have bruger status. For nogle indsatssteder vil det være en fordel at alle har adgang til alt – det er også en mulighed. Der følger en dejtaljeret og brugervenlig guide med, når man skal registrere sig. Derudover er der mulighed for at få både telefonisk support og support via mail.

Mulighed for fælles værktøjer
Det er muligt at uploade centrale dokumenter f.eks. retningslinjer, metodebeskrivelser m.m., som indsatsenheden ønsker alle skal anvende.

Effektmåling og nøgletal på både individ- og gruppeniveau
Journal digital indeholder et særligt statistik modul samt et effektevalueringsmodul, hvor man kan få statistik og effektevalueringer på baggrund af oplysninger indhentet i baggrundsvariable, adfærdsvurderinger og spørgeskemaer.

Læs mere under effektmåling


At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune
Fordi vi tager udgangspunkt i spørgeskemaer, som barnet og familien selv besvarer, føler de sig respekterede og delagtiggjort i behandlings- processen lige fra begyndelsen. Mange bliver mærkbart lettede, når de besvarer spørgsmålene. Spørgeskemaerne bliver en måde at skrive og kombinere problemer, som de tidligere har haft svært ved at beskrive i mere åbne spørgsmål.

– Liv Nilsson, behandlingschef i Familjeforum, Lund, Sverige

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.