Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   
   
 

 

 Journal Digital er et web-baseret praktisk system – et støtteredskab til indsatsen, der samler alle væsentlige informationer, som anvendes i forbindelse med effekt-måling, evaluering og evidens inden for indsats på børne- og ungeområdet.
Fordi vi tager udgangspunkt i spørgeskemaer, som barnet og familien selv besvarer, føler de sig respekterede og delagtiggjort i behandlings- processen lige fra begyndelsen. Mange bliver mærkbart lettede, når de besvarer spørgsmålene. Spørgeskemaerne bliver en måde at skrive og kombinere problemer, som de tidligere har haft svært ved at beskrive i mere åbne spørgsmål.

– Liv Nilsson, behandlingschef i
Familjeforum, Lund, Sverige

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.