Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   Journal Digital systemet kan hjælpe med?

ICS Indsatsplan


Indsatsplan med direkte og tydeligt billede af mål og målnotater.  Det giver overblik til dagsorden til samtalen samt efterfølgende hurtig/konkret skrivning af målnotat

Systematisk og tydelig arbejde med indsatsen og processen


Skaber samarbejde mellem indsatser

Skaber tydelig overgang ved skift af personale, indsats, metode

Engagere og delagtiggøre deltagerne
Effektiv indsats med bedre resultater


Få dokumenteret ny information om personen/familien til brug for indsatsen - jf. vores spørgeskemaer


Forebygger behandlingsstop (dropout)

 

Få faglig udvikling, både individuelt og fælles


Effektivisering og hjælp til at skrive statusrapport - (systematisk rapportgenerator)
Meget bedre statusrapporter, der viser hvordan man konkret har arbejdet med målene fra handleplanen

 

Måle og synliggøre resultater og effekt
Kvalificere vurderingen / evalueringen af foranstaltninger, metoder og virksomheder

Besvare: Hvad er det vi siger, vi gør? Gør vi det, vi siger – og gør vores indsats en forskel og for hvem?

 


Slut med mavefornemmelser
"Dokumentationsredskabet Journal Digital viser, hvordan socialpædagogernes indsats
over for udsatte børn og unge virker, og erstatter mavefornemmelser med faglighed."
"Medarbejderne kan via tallene i journalen hele tiden se, hvad, der er lykkedes, og hvor der er brug for mere støtte. Det har højnet deres faglighed, og de bliver mere præcise i deres indsats, fortæller Helen Michelsen.
– Det giver faglig stolthed og glæde, når vi kan sidde med fornemmelsen: ‘Yes, vi gør det godt’."
– Lolland Kommune
http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2014/10-2014/lolland-slut-med-mavefornemmelser.aspx

_________________________________________

At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.