Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   Journal Digital systemet kan hjælpe med?

at engagere og delagtiggøre klienterne i behandlingen

at få dokumenteret ny information om klienten/familien til brug for indsatsen - valg af metode og mål samt effekt

direkte og tydeligt billede af mål og målnotater.  Der giver overblik til dagsorden til samtalen med klienten samt en klar synlighed af indsatsen og hvad der virker eller ikke virker

at forebygge behandlingsstop (dropout)

 

at få faglig udvikling, både individuelt og fælles

at arbejde mere systematisk og tydelig med indsatsen og processen

effektiv behandlingsindsats
app der hjælper klienten med planlægning, huske og belønne opgaver

ICS standard

effektivisering og hjælp til at skrive statusrapport - (systematisk rapportgenerator)
meget bedre statsrapporter, der viser hvordan man konkret har arbejdet med målene fra handleplanen

 

at måle og synliggøre resultater og effekt
at kvalificere vurderingen / evalueringen af foranstaltninger, metoder og virksomheder

at besvare: Hvad er det vi siger, vi gør? Gør vi det, vi siger – og gør vores indsats en forskel?

 


Slut med mavefornemmelser
"Dokumentationsredskabet Journal Digital viser, hvordan socialpædagogernes indsats
over for udsatte børn og unge virker, og erstatter mavefornemmelser med faglighed."
"Medarbejderne kan via tallene i journalen hele tiden se, hvad, der er lykkedes, og hvor der er brug for mere støtte. Det har højnet deres faglighed, og de bliver mere præcise i deres indsats, fortæller Helen Michelsen.
– Det giver faglig stolthed og glæde, når vi kan sidde med fornemmelsen: ‘Yes, vi gør det godt’."
– Lolland Kommune
http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2014/10-2014/lolland-slut-med-mavefornemmelser.aspx

_________________________________________

At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.