Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   

Datasikkerhed


JD efterlever GDPR af 25 maj 2018 sikkerhedskrav, som fremgår af Lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven) § 42, jf. § 41, stk. 3-5. Kravene er beskrevet i:

·      Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerheds-foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (Sikkerhedsbekendtgørelsen).


·      Vejledning nr. 37 af 02/04/2001 til bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (Sikkerhedsvejledningen).

 

 

Vi indgår databehandleraftale med vores kunder.

Adgangsbeskyttelse af database
Journal Digital har dobbelt autenticering. Første login sker med RSA Secure ID sikkerhedsnøgle/kode. Anden login er med personlig adgangskode. Der er opsat en overvåget firewall. All trafik med webservice sker via SSL, krypteret trafik.

 

Alle brugere af Journal Digital-systemet kommunikerer via internettet og al kommunikation er krypteret.At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedre vores beslutningsgrundlag – både for udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.

– Lund Kommune
De nye metoder gør, at både behandlere og klientens familie får samme billede af situationen. Mange familier beskriver ligefrem at de oplever, at vores tilbagemelding på undersøgelsesresultaterne er rene aha-oplevelser. Begrebet familieklima er blevet helt centralt og det giver os mulighed for at tale om de store linjer og mål med behandlingen, frem for, som vi ofte gjorde tidligere, at blive fanget i diskussioner om detaljer omkring hver enkelt involverede.

At vi kan måle og bekræfte, at vores indsats gør en forskel for vores klienter, får også os til at vokse i vores rolle som behandlere. At vi arbejder evidensbaseret, gavner alle som vi samarbejder med. Det føles godt.

– Git Johansson, familieterapeut i Lerum Kommune, Sverige

  
 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.